Tag: Amami Tsubasa

Ngày hè nóng nực bên cạnh em họ Amami Tsubasa cuồng dâm

Ngày hè nóng nực bên cạnh em họ Amami Tsubasa cuồng dâm , chém ra một kiếm, từ cằm Chu Khảm đâm vào, Sương Hàn Kiếm sắc bén, lại thêm lực lượng Luyện Cốt Cảnh, một kiếm trực tiếp xuyên qua đỉnh đầu Chu Khảm! Phốc, máu tươi phun ra, Nghiện địt nhau với em kế Amami Tsubasa nõn nà cánh tay phải hắn giơ lên cao, xốc cả người Chu Khảm lên, giống như treo một lá cờ chính nghĩa. – Khảm nhi! Chu Kiếm Minh lập tức kêu lên thê lương, cả người vọt ra, không quản tới hết thảy bổ nhào tới Chu Hằng. Hắn muốn giết